Hur lär man sig spela schack

Att lära sig spela schack är roligt och mycket underhållande, men kan kännas svårt att hålla reda på alla pjäserna och dess drag som nybörjare. För att lära sig spela är det bara upprepade övningar som gäller, och framförallt är det bättre att träna på en pjäs åt gången.

Att placera pjäserna

Pjäserna i schack består utav kung, dam, torn, löpare och springare samt bönder, och alla får röra sig olika under spelets gång. Det är viktigt att lära sig hur dessa pjäser får röra sig för att hålla sig till spelreglerna. Men innan spelet kan starta är det viktigt att placera sina pjäser rätt, alltid vågrätt raderna närmast dig. Eftersom schackbrädan består av 64 vita och svarta rutfält är det ganska vanligt i början att man placerar damen och kungen på fel fält. Därför finns det ett enkelt knep; första raden i mitten – vit dam på vitt rutfält, och svart dam på svart rutfält – då har du fått damen på rätt plats.

Som exempel har du nu vita pjäser, och damen är nu placerad på ett vitt rutfält i mitten på raden närmast dig, och kungen ska nu placeras bredvid till höger om damen. Till höger om kungen kommer sedan löparen, springaren (hästen) och sedan tornet. Likadant i samma ordning på damens vänstra sida. På raden ovanför ska resterande pjäser placeras – bönderna.

Pjäsernas rörlighet

Den spelare som har en vita pjäser är alltid den som får börja spelet, sedan är det vartannat drag som gäller. Kungen är viktigast i schack eftersom det går ut på att sätta fast motspelarens kung. Denne pjäs kan dock bara röra sig ett rutfält i taget, men då åt vilket håll som helst. Damen är den starkaste eftersom den kan röra sig mest. Damen kan flytta sig åt alla håll – både rakt och diagonalt. Efter kungen och damen kommer tornet på en stadig tredjeplats som den starkaste pjäsen i schack. Tornet kan röra sig åt alla håll och hur långt som helst.

Löparen får endast röra sig diagonalt åt vilket håll som helst, men då endast på de rutor löparen först utgår ifrån. Eftersom du har två löpare kommer den ena stå på en vit ruta och den andre på en svart ruta – löpare på vit ruta får endast röra sig på vita rutfält, och löpare på svart rutfält får endast röra sig på svarta rutfält.

Springaren (hästen) kan nog ses som den klurigaste pjäsen på hur denne får röra sig. Springaren får flytta sig två rutfält åt något håll och sedan ett rutfält åt sidan. Till sist kommer bönderna som är den enklaste men också minst värdefulla pjäsen. Bonden får endast röra sig rakt fram och diagonalt, men aldrig bakåt. Första gången som en bonde ska flyttas under spelomgången så kan du välja att flytta den ett eller två steg. När den väl har flyttats får den därefter bara flyttas ett steg i taget.